Pierścień z dyszami wodnymi wysokiego ciśnienia - SYSTEM JET

Pompy Dragflow mogą pracować z materiałem suchym w stopniu nieosiągalnym dla urządzeń innych wytwórców. Gdy materiał jest zagęszczony tj. bardzo zwarty lub zawartość cząstek stałych zbyt wysoka i  pompowanie nie jest ciągłe, to pierścień z zestawem dysz z wodą pod wysokim ciśnieniem (5-7 bar) może wspierać pompę w trakcie pracy.


System JET wspomagający  pompy Dragflow przy pracy z gęstym materiałem.   System JET wspomagający  pompy Dragflow przy pracy z gęstym materiałem. Duży pierścień.  

W skład systemu JET wchodzi:

  • rama z pierścieniem (zamontowana na sicie pompy),
  • pompa odśrodkowa wysokiego ciśnienia (z napędem elektrycznym lub hydraulicznym),
  • wąż ssawny z filtrem wody,
  • zawór zwrotny
  • przewody, którymi tłoczona jest woda pod ciśnieniem do pierścienia z dyszami.

DO POBRANIA