Zastosowanie

PIASEK I ŻWIR

W przypadku piasku i żwiru najważniejszym parametrem jest efektywność. Koszt pozyskania tony materiału może w wielkim stopniu zmienić zyskowność zakładu/instalacji. Rozwiązania Dragflow są konkurencyjną alternatywą dla bardziej tradycyjnych pogłębiarek urabiająco-ssących, ponieważ pompy zatapialne z mieszadłem zapewniają utrzymanie znacznie wyższej zawartości cząstek stałych w pozyskanej zawiesinie, co obniża koszty eksploatacyjne za metr sześcienny urobionego materiału. Oznacza to możliwość zmniejszenia średnicy rurociągu i redukcji zużycia wody oraz obniżenia zużycia paliwa na tonę urobku. Ale pompy Dragflow są używane nie tylko do usuwania materiału. Pompy z napędem elektrycznym są również szeroko stosowane w zakładach wypłukiwania surowców i w osadnikach.

Wymywanie piasku oraz odwadnianie – w tych procesach powstaje mocno ścierny osad, który należy przetłoczyć do osadników lub w przypadku odpadów do oczyszczalni ścieków. Pompy Dragflow do ciężkich warunków są idealnym rozwiązaniem, które gwarantuje długą użyteczność nawet przy wysokiej zawartości kwarcu.

                         Pogłębiarka Dragflow – wydobycie piasku.   Refuler Dragflow – wydobycie żwiru.

 

OCZYSZCZANIE WYKOPÓW ORAZ OSADNIKÓW

Transport odpadów kopalnianych i czyszczenie osadników przy przetwórniach to zadania kluczowe dla utrzymania efektywnego procesu wytwórczego. Firmy górnicze oraz z branży przemysłowej oraz recyclingu już zaufały niewiarygodnie wytrzymałej budowie pomp zatapialnych Dragflow. Pompy Dragflow mogą być projektowane do niezakłóconej pracy z zawiesinami o gęstości względnej do 1,7 kg/dm3 oraz w bardzo szerokim zakresie pH. Szereg zaawansowanych pulpitów sterowania umożliwia zapisywanie najważniejszych parametrów roboczych pomp oraz monitorowanie pracy pompy z odległego miejsca.

                          Pompa Dragflow – oczyszczanie wykopów.   Pompa Dragflow – oczyszczanie osadników.

OCZYSZCZAENIE ZALEWÓW, JEZIOR I SZLAKÓW WODNYCH

Dzięki technice firmy Dragflow oczyszczanie zbiorników i szlaków wodnych nigdy wcześniej nie było aż tak efektywne i bezpieczne. Przewoźne zdalnie sterowane systemy pogłębiające Dragflow, w których pracują pompy zatapialne o wysokiej wydajności, ustanawiają nowy, wyższy standard. W porównaniu do rozwiązań polegających na ssaniu, pompy Dragflow mają zdolność do urabiania zawiesin o większej zawartości cząstek stałych. Ta właściwość umożliwia zastosowanie rur o mniejszej średnicy przy zachowaniu takiego samego przerobu godzinowego jak dla równoważnej pogłębiarki ssącej.

                          Pogłębiarka Dragflow – oczyszczanie zalewów i jezior.   Refuler Dragflow – oczyszczanie szlaków wodnych.

ODMULANIE TAM I POGŁĘBIANIE ODSTOJNIKÓW

Przywracanie przepustowości zapór i odstojników odpadów kopalnianych jest działalnością kluczową dla utrzymania kopalni i procesów technologicznych w ruchu. Dzięki „szytym na miarę” dostawom systemów do pogłębiania na dużych głębokościach, pogłębiarek zdalnie sterowanych oraz urządzeń „pod klucz” do usuwania osadów, Dragflow jest niezawodnym i elastycznym partnerem. W procesach technologicznych, gdzie utrzymanie kosztów eksploatacyjnych na najniższym poziomie jest zasadniczym zagadnieniem, rozwiązania Dragflow są konkurencyjną alternatywą dla bardziej tradycyjnych pogłębiarek urabiająco-ssących. Pompy zatapialne z mieszadłem tłoczą materiały o większym stężeniu cząstek stałych (do 1,7 kg/dm3) niż pogłębiarki ssące, co umożliwia niższe koszty eksploatacyjne na metr sześcienny pozyskanego materiału. Pogłębiarki Dragflow są projektowane dla głębokości do 30m w standardowej konfiguracji oraz do 250 m z pompami skompensowanymi.

                          Popa Dragflow – pogłębianie odstojników.   Pogłębiarka Dragflow – odmulanie szlaków wodnych.

OCZYSZCZANIE ORAZ POGŁĘBIANIE SKAŻONYCH OBSZARÓW WODNYCH

Jednocześnie ze wzrostem świadomości problemów środowiska naturalnego następuje koncentracja działań na oczyszczaniu skażonych obszarów w portach i na rzekach na terenach przemysłowych oraz coraz częściej zbiorników poprzemysłowych. Pompy zatapialne Dragflow, wytwarzające w czasie pracy tylko niewielkie zmętnienie, mogące pracować w środowisku agresywnym chemicznie o szerokim zakresie pH są idealnym rozwiązaniem dla takich projektów. Skażone osady są usuwane bez szkody dla otaczającego środowiska. Taką sytuację umożliwia wysoka efektywność pomp zatapialnych, które zapewniają najmniejsze zużycie energii na metr sześcienny urobionego materiału.

                         Pogłębiarka Dragflow – odmulanie tamy.   Pompa Dragflow – pogłębianie obszarów wodnych.

ODSTOJNIKI ODPADÓW Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Czyszczenie osadników i składowisk odpadów przemysłowych jest ważnym zadaniem, którego celem jest utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego. Firma Dragflow wyznaczyła nowy standard: wyższa koncentracja cząstek stałych, którą zapewnia technika Dragflow, umożliwia zmniejszenia zużycia wody lub uzyskanie obrabialności bardzo ciężkich szlamów.

Pompy Dragflow można ponadto wyposażyć w nóż tnący, przez co mogą być stosowane do materiału organicznego albo przy obecności bogatej wegetacji roślin.

Pompy Dragflow są stosowane również  do czyszczenia zbiorników zgorzeliny w stalowniach. Dzięki mieszadle i wyższej koncentracji cząstek stałych, którą zapewnia technika Dragflow, możliwe jest podniesienie zgorzeliny o bardzo wysokiej koncentracji i pompowanie jej. Pompy Dragflow można ponadto wyposażyć w pomiar temperatury i zaawansowane pulpity sterowania dla napędu elektrycznego, co daje kompletną kontrolę nad urządzeniem i efektywnością czyszczenia.

Oprócz wyjątkowych parametrów pomp, Dragflow oferuje zdalnie sterowaną pogłębiarkę z napędem elektrycznym: wydajne, proste i bezpieczne rozwiązanie do zachowania kontroli nad odpadami i osadami.

                         Pompa Dragflow – oczyszczanie odstojnika.   Pompa Dragflow – oczyszczanie odstojnika przemysłowego.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Pompy i zdalnie sterowane pogłębiarki produkcji Dragflow mogą być stosowane do wydajnego usuwania szlamu z osadników stałych cząstek organicznych. Jest to możliwe dzięki przydatności pomp do hydrotransportu części stałych o właściwościach ściernych oraz agresywnych chemicznie, a także dzięki opcji zamontowania noża tnącego do rozdrabniania materiałów organicznych. W przeciwnym przypadku niezbędna byłaby koparka mechaniczna.

                         Pompa Dragflow – oczyszczanie odstojnika w oczyszczalni ścieków.   Refuler Dragflow – odmulanie tamy.

POGŁĘBIANIE PORTÓW I PRZYSTANI

Porty handlowe jak również przystanie turystyczne muszą być utrzymywane w należytym stanie w celu utrzymania pełnej zdolności operacyjnej. Czyszczenie i konserwacja dna portów, przystani i dróg wodnych jest ważną częścią działalności firmy Dragflow jak również jej klientów. Nasze rozwiązania są konkurencyjną alternatywą dla bardziej tradycyjnych pogłębiarek urabiająco-ssących. Pompy zatapialne z mieszadłem umożliwiają zachowanie znacznie wyższej koncentracji cząstek stałych (do 70% wagowo) w urabianej zawiesinie, co obniża koszty eksploatacyjne na metr sześcienny tłoczonego materiału.

                         Pompa Dragflow – oczyszczanie odstojnika przemysłowego.   Refuler Dragflow – odmulanie tamy.

ODZYSKIWANIE LĄDU I ZABEZPIECZANIE WYBRZEŻA

Zabezpieczanie wybrzeża było pierwszym zastosowaniem pomp Dragflow. Wybrzeże Półwyspu Apenińskiego (4 000 km), jak i Morza Bałtyckiego (8 100 km) nie mogą zrezygnować z obecności turystów w sezonie letnim. Dragflow od ponad 25 lat dumnie gra istotną rolę w zabezpieczaniu przed zalewaniem lądu jak również przed erozją. Przez ten okres firma Dragflow stała się nowym standardem- dzięki wyższej zawartości cząstek stałych, którą zapewniają pompy Dragflow, możliwa jest znacząca redukcja kosztów w przeliczeniu na metr sześcienny tłoczonego materiału. Więcej cząstek stałych oznacza mniejszą ilość wody w zawiesinie, a zatem większą produkcję przy takim samym zużyciu energii.

                          Pogłębiarka Dragflow – odzyskiwanie lądu.   Pompa Dragflow – zabezpieczanie wybrzeża.

NAPEŁNIANIE GEOTUB

Pompy Dragflow są idealnym wyborem dla napełniania geotub. Dzięki zmiennej prędkości obrotowej napędu pompy można łatwo regulować pracą urządzenia w celu zagwarantowania najlepszego mieszania z ewentualnym dodawaniem polimeru oraz dla optymalizacji cyklu napełniania.

                         Pompa Dragflow – wydobycie piasku.   Pompa Dragflow – napełnianie geotub.

POGŁĘBIANIE NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH ORAZ NA OTWARTYM MORZU

Pogłębianie na dużej głębokości może być bardzo wymagającym zadaniem nie tylko z powodu wysokich ciśnień, przy których pompy muszą pracować, ale również pod względem instalacji i obsługi sprzętu. Dragflow nie tylko dysponuje największym katalogiem zatapialnych pomp do pogłębiania oraz pogłębiarek do pracy na dużej głębokości i na morzu (efektywna praca przy głębokościach do 250 m). Jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta, łącznie z systemami przewodów hydrauliczno-elektrycznych, bębnami z napędem hydraulicznym do przewodów olejowych i z agregatami hydraulicznymi do wierceń w dnie morza oraz dla branży wydobycia ropy naftowej i gazu. Każdy system można wyposażyć w układ zdalnego sterowania oraz w urządzenia do monitorowania funkcji urządzeń w celu podwyższenia wydajności roboczej i bezpieczeństwa pracowników.

                                             Pompa Dragflow – praca na dużych głębokościach.   Pompa Dragflow – praca na otwartym morzu.

KATASTROFY I AKCJE RATOWNICZE

Dragflow współpracuje z innymi wytwórcami w dziedzinie budowy maszyn używanych w przypadku katastrof i akcji ratowniczych (np. pożarniczych). Dzięki szczególnym umiejętnościom naszego zespołu projektantów, systemy pogłębiające Dragflow można bez problemu integrować z urządzeniami innych producentów. Firma Dragflow blisko współpracuje ze swymi klientami w celu zapewnienia, że urządzenia budowane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami spełniają indywidualne wymagania i oczekiwania.

                         Pompa Dragflow – usuwanie skutków katastrof.   Pompy Dragflow – usuwanie skutków katastrof.